Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Anunțuri

Noi
13

Atelier de Lucru și de Dezbatere Pedagogică

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, prin Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației și în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și Colegiul Național A.I. Cuza din Galați organizează un Atelier de lucru și de dezbatere cu privire la impactul și potențialul tehnologiei pentru procesele didactice de predare - învățare din învățământul universitar, preuniversitar și de formare continuă a adulților.

Noi
07

Bursele sociale semestrul I 2023-2024

Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul I al anului universitar 2023-2024, studenţii cu vârsta până în 35 de ani, cu venituri sub salariul minim net pe economie (1898 lei / lună / membru de familie pe ultimele 12 luni: octombrie 2022 - septembrie 2023, pot depune dosarul complet la Secretariatul facultăţii până la data de 17 noiembrie 2023.

Oct
30

Sesiune suplimentară de restanțe

Dragi studenți, conform Hot. CF. 29/19.10.2023 în perioada 13-26 noiembrie 2023 (săptămânile 7 și 8 din semestrul I al anului universitar 2023-2024) se organizează o sesiune suplimentară de restanțe pentru toți studenții facultății. Participarea studenților la această sesiune se va face pe bază de cerere, putând fi susținute maxim 4 examene restante.

Termenul de înscriere este 02.11.2023;

Oct
19

Decontare transport studenți

Modul de decontare a abonamentelor lunare la transportul public local, se va face în conformitate cu art. 208, alin. (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 care reglementează faptul că „studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul și trenul sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului. ˮ

Burse de ajutor social pentru semestrul II, anul universitar 2014-2015

Se acordă:

1. Studenţilor integralişti, cărora li se aplică prevederile art.10, lit. r) din Legea Nr.42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990, care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou - martir” – cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevetul semnat de Preşedintele României;

2. Studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;

3. Studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, glaucom, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, miopie gravă, boli imunologice, spondiloză anchilozantă sau reumatism articular acut, infecţii cu virusul HIV.

Actele necesare în baza cărora se aprobă acordarea bursei sociale medicale sunt următoarele:
- Bilete de ieşire din spital/certificat medical /adeverinţă medicală întocmită de către medicii din cabinetele de specialitate, din ambulatorii sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde studenţii în cauză au fost internaţi sau sunt în evidenţă, însoţite de scrisoare medicală către Cabinetul studenţesc;
- Documentele medicale care atestă afecţiunea, existentă la medicul de familie în a cărui evidenţă este studentul (în copie) + adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;
- Copie după fişa medicală cu evidenţa bolnavului cronic;
- Carnetul de evidenţă specială pentru bolnavii cronici;
- Copie după fişă, în caz de malformaţii congenitale;
- Analize de laborator sau teste de specialitate în original efectuate în Galaţi în ultimele 3 (trei) luni (Spirogramă, E.K.G., E.E.G., Audiogramă, Măsurători Optometrice, Evidenţă Oncologie);
- Actele medicale vor fi vizate de DISPENSARUL STUDENŢESC, Str. Domnească nr. 155, cămin F (parter), tel. 0336-130.148.

4. Studenţii a căror familie nu realizează pe ultimele 3 (trei) luni, respectiv noiembrie 2014, decembrie 2014 şi ianuarie 2015, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie (975 RON).

Dosarul va fi însoţit de următoarele acte:
- adeverinţă cu venitul net pe lunile noiembrie 2014, decembrie 2014 și ianuarie 2015 sau cupoanele de pensii (unde este cazul). În situaţia în care cupoanele de pensie nu pot fi prezentate în original se va ataşa la dosar o adeverinţă eliberată de Casa de Pensii cu sumele pe lunile specificate mai sus.
Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar venitul pe fiecare lună în parte, sa fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături!!!!
- certificat fiscal de la Administraţia Financiară pentru toti membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
- adeverinţă de la Primarie precum că beneficiază/nu beneficiază de terenuri agricole pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
- adeverinţă de elev/student pentru fraţi;
- copie certificat naştere pentru fraţii preşcolari;
- copie certificat deces/hotărâre de divorţ (unde este cazul);
- cupoanele de pensie urmaş/pensie alimentară pe lunile noiembrie 2014, decembrie 2014 şi ianuarie 2015 (unde este cazul).

Dacă în hotărârea de divorţ se precizează plata pensiei alimentare, iar studentul (sau fraţii acestuia) nu primeşte această pensie din diverse motive, se va prezenta o adeverinţă de la Casa Judeţeană de Pensii precum că nu beneficiază de pensie pe lunile menţionate.

În cazul în care unul dintre părinţi sau susţinători legali nu are calitatea de salariat sau pensionar se vor prezenta următoarele acte:
- o declaraţie la notar din partea părinţilor precum că nu realizează venituri pe lunile mai sus menţionate;
- adeverinţă de la AJOFM precum că nu a beneficiat de şomaj în lunile respective;
- adeverinţă de la primărie precum că nu beneficiază de venitul minim garantat.

Data limită de depunere a dosarelor vineri: 13.02.2015.

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE.

Pagină burse sociale

Admitere

Sep
01

Admitere Masterat - Sesiunea Septembrie 2023

Pentru Sesiunea Septembrie 2023 Facultatea noastră oferă următoarele locuri la concurs (Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă):

Sep
01

Admitere Licență - Sesiunea Septembrie 2023

Pentru Sesiunea Septembrie 2023 Facultatea noastră oferă următoarele locuri la concurs (Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă):

Mai
02

Admitere 2023

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică îți oferă cunoștințe și competențe tehnice inginerești la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ superior (licență, masterat și doctorat) și la nivel de calitate compatibil cu al universităților tehnice din țară și străinătate.

Ne găseşti şi pe:

Facebook: @faciee (https://www.facebook.com/faciee/) şi

Instagram: @facultate_aciee (https://www.instagram.com/facultate_aciee/)

Youtube: Facultatea ACIEE Galati (Facultatea ACIEE Galati - YouTube)

Pentru a intra în contact cu noi te rugăm să ne scrii la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să ne suni la numărul: 0336 130 236

Mai
02

Admitere la facultate 2023

Trăim în epoca tehnologiei informaţiei, iar societatea viitorului va fi bazată din ce în ce mai mult pe calculatoare, robotică, energii regenerabile şi telecomunicaţii. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică îţi oferă şansa să devii un bun specialist în domenii de vârf ale ingineriei, putând urma unul din următoarele domenii de studii:

 • Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică şi informatică aplicată);
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializarea Calculatoare);
 • Inginerie Electrică (specializările: Inginerie electrică şi calculatoare, Electromecanică şi Electronică de putere şi acţionări electrice);
 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (specializările: Rețele și software de telecomunicatii și Electronică aplicată).

Admiterea din acest an se va face DOAR pe baza dosarului de concurs, la toate domeniile de studii din facultate.

Pentru a  cunoaşte mai bine specializările din facultatea noastră, precum şi detalii privind Admiterea 2023, ţi-am pregătit acest Ghid al Candidatului .

Dacă vrei să ştii mai multe despre specializările existente în facultatea noastră poţi accesa paginile departamentelor din facultate:

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind specializările la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/licenta

Mai
02

Admitere masterat 2023

Atragem atenţia tuturor celor interesaţi că în anul 2023, Admiterea la programele de master din Facultatea ACIEE se va desfăşura în două sesiuni: Iulie şi Septembrie.

Dacă vrei să îţi continui studiile în facultatea noastră sau dacă doreşti să îţi completezi studiile în unul din domeniile de vârf promovate în facultatea noastră, ai la dispoziţie programe de master în următoarele domenii:

 • Ingineria Sistemelor (programul Sisteme informatice de conducere avansată);
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (programul Tehnologii informatice avansate);
 • Inginerie Electrică (programele: Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile şi Electronică de putere și sisteme avansate de conversie);
 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (programul Sisteme electronice avansate).

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind programele de studii la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/masterat

Mai
02

Admitere doctorat 2023

Facultatea noastră oferă posibilitatea de a urma studii de doctorat în domeniile:

 • Ingineria Sistemelor;
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei;
 • Inginerie Electrică.

Detalii privind admiterea la doctorat găseşti la adresa: https://admitere.ugal.ro/doctorat/sesiunea-iulie

Evenimente

Mai
29

Angajări în cadrul companiei HaynesPro Data SRL

Compania HaynesPro angajeaz[ tineri sau proaspeți absolvenți de Autovehicule Rutiere / Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau Inginerie Electrică, care doresc să se dezvolte și să se perfecționeze.

Mar
27

Start Campanie Recrutare: Together We Grow - Rompetrol Traineeship Program

Rompetrol a dat startul recrutării pentru ediția 23 a programului de Internship Together We Grow – Rompetrol Traineeship Program.

Dec
05

Prezentare compania Arabesque

O companie de top se dezvoltă cu o echipă puternică de IT.

Te așteptăm miercuri, 7 decembrie 2022, alături de reprezentații companiei Arabesque, cea mai mare companie de distribuție a materialelor de construcții din România, să îți arătăm cât de importantă este o echipă de IT și în acest domeniu și cum poți face parte din ea!

Construim împreună cariera ta de succes!

Iul
08

Bootcamp STS 22-27 august 2022, Brașov

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) organizează în premieră școala de vară „Bootcamp STS” în perioada 22 – 27 august a.c., la Cristian, în județul Brașov. Evenimentul este dedicat studenților care au finalizat anii II și III de studiu ai facultăților cu profil tehnic din domeniul comunicații și tehnologia informației.

Mar
27

Internship/junior NAPA

NAPA are disponibilă o nouă poziție de intern: https://jobs.napa.fi/jobs/1657917-software-developer-trainee