Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 01 octombrie - Vineri 21 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 22 decembrie - Duminică 06 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 07 ianuarie - Vineri 18 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 19 ianuarie - Duminică 10 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 11 februarie - Duminică 17 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 18 februarie - Joi 25 aprilie 10 săptămâni activitate didactică
Vineri 26 aprilie - Duminică 05 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 06 mai - Vineri 31 mai 4 săptămâni activitate didactică
Duminică 02 iunie - Duminică 23 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 24 iunie - Vineri 12 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 13 iulie - Vineri 26 iulie 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 13 iulie - Duminică 29 septembrie  11 săptămâni vacanță studenți

Perioadele de activitate și concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2018 - 2019, corespunzătoare normei de bază sunt:

Luni 01 octombrie - Vineri 21 decembrie 12 săptămâni activitate didactică  
Sîmbătă 22 decembrie - Duminică 06 ianuarie   concediu 5 zile
Luni 07 ianuarie - Vineri 18 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 19 ianuarie - Duminică 10 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă * 1 zi concediu 
Luni 11 februarie - Duminică 17 februarie   concediu 5 zile
Luni 18 februarie - Joi 25 aprilie 10 săptămâni activitate didactică  
Vineri 26 aprilie - Duminică 05 mai   concediu 3 zile
Luni 06 mai - Vineri 31 mai 4 săptămâni activitate didactică  
Duminică 02 iunie - Duminică 23 iunie 3 săptămâni sesiune de vară * 1 zi concediu 
Luni 24 iunie - Vineri 26 iulie 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Sâmbătă 27 iulie - Luni 02 septembrie   concediu 25 zile
Marți 03 septembrie - Luni 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

* - În perioada respectivă, cadrele didactice vor efectua câte o zi de concediu de odihnă în sesiunile de examene.

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

  • 30 noiembrie 2018;
  • 1 decembrie 2018, 25 decembrie 2018 și 26 decembrie 2018;
  • 1 ianuarie 2019, 2 ianuarie 2019 și 24 ianuarie 2019;
  • 26 aprilie 2019, 28 aprilie 2019 și 29 aprilie 2019;
  • 1 mai 2019
  • 1 iunie 2019, 16 iunie 2019 și 17 iunie 2019;
  • 15 august 2019

Structura anului universitar pentru anii terminali

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 01 octombrie - Vineri 21 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 22 decembrie - Duminică 06 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 07 ianuarie - Vineri 18 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 19 ianuarie - Duminică 10 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 11 februarie - Duminică 17 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 18 februarie - Joi 25 aprilie 10 săptămâni activitate didactică
Vineri 26 aprilie - Duminică 05 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 06 mai - Vineri 31 mai 4 săptămâni activitate didactică
Duminică 02 iunie - Duminică 16 iunie 2 săptămâni sesiune de vară
 doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Duminică 23 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
 exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Luni 17 iunie - Vineri 28 iunie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Luni 24 iunie - Vineri 05 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Sâmbătă 13 iulie - Vineri 26 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni de examene

Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 11 februarie - Marți 12 februarie
Susținerea examenului de diplomă Vineri 22 februarie - Joi 28 februarie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Miercuri 10 iulie - Vineri 12 iulie
Susținerea examenului de diplomă Luni 22 iulie - Joi 25 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 22 august - Vineri 23 august
Susținerea examenului de diplomă Marți 03 septembrie - Vineri 06 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 01 octombrie - Vineri 21 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 22 decembrie - Duminică 06 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 07 ianuarie - Vineri 18 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 19 ianuarie - Duminică 10 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 11 februarie - Duminică 17 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 18 februarie - Joi 25 aprilie 10 săptămâni activitate didactică
Vineri 26 aprilie - Duminică 05 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 06 mai - Vineri 31 mai 4 săptămâni activitate didactică
Duminică 02 iunie - Duminică 23 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Sâmbătă 13 iulie - Vineri 26 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni de examene

Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 11 februarie - Marți 12 februarie
Susținerea examenului de disertație Vineri 22 februarie - Joi 28 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Marți 02 iulie - Joi 04 iulie
Susținerea examenului de disertație Luni 15 iulie - Joi 18 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Joi 22 august - Vineri 23 august
Susținerea examenului de disertație Marti 03 septembrie - Vineri 06 septembrie