Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea septembrie 2020

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Automatică și informatică aplicată

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electromecanică

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electronică de Putere și Acționări Electrice

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electronică aplicată

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea TIA

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea UEESR

 

Sesiunea iulie 2020

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Automatică și informatică aplicată

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea EM 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea EPAE 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea EA 

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea TIA

Programarea susţinerii examenului de disertație la specializarea UEESR 

 

Sesiunea februarie 2020

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată - - -
2. Calculatoare 19.02.2020 12:00 G306
3. Electromecanică 17.02.2020 12:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice 21.02.2020 08:30 Y305 
5. Electronică aplicată 21.02.2020 10:00 Y605A

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertație la specializarea Tehnologii Informatice Avansate

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată 18.02.2020 10:00 Y401
2. Tehnologii informatice avansate 21.02.2020 12:00 G307
3. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 19.02.2020 09:00 Y101