Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2018, septembrie 2018 și februarie 2019

Comisiile de susținere a examenelor de diplomă

Specializarea: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Viorel Mînzu
Membri: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman
  Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
Secretar: Ș.l. dr. ing. Iulian Nicuşor Aramă

Specializarea: Calculatoare - studii universitare de licență

Președinte: Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
Membri: Prof. dr. ing. Ioan Șușnea
  Ș.l. dr. ing. Dan Munteanu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase
Secretar: Ş.l. dr. ing. Gheorghe Panfiloiu
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea 

Specializarea: Electromecanică - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin

Specializarea: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Specializarea: Electronică Aplicată - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
Membri: Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
Secretar: Ș.l. dr. ing. Bogdan Dumitrescu
Membri supleanți Conf. dr. ing. Nicolae Mărăşescu
  Conf. dr. ing. Rustem Popa
  Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Prof. dr. ing. Laurențiu Frangu

Comisiile de susținere a examenelor de disertație

Specializarea: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman
Membri: Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Ș.l. dr. ing. Răzvan Șolea
  Ş.l. dr. ing. George Adrian Ifrim
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş

Specializarea: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Conf. dr. ing. Cornelia Tudorie
  Ș.l. dr. ing. Adina Cocu
  Ș.l. dr. ing. Marian Crăciun
Secretar: Ș.l. dr. ing. Simona Moldovanu
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Veronica Jâșcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. Sabina Costache

Specializarea: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Toader Muntenu
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu
Secretar: As. dr. ing. Elena Răducan

 Specializarea: Electronică de Putere și Sisteme Avansate de Conversie - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Ş.l. dr. ing. Romeo Păduraru
  Ş.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa