Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Regulament examene finale

Anexa 5 la Hotărârea Senatului nr. 87 din 21 mai 2020 - Procedura pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă, de masterat şi a programelor de studii postuniversitare, în anul universitar 2019-2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 22 din 22.06.2020 - Procedura de înscriere on-line la examenele de finalizare a studiilor valabilă în cursul anului universitar 2019-2020

 

Anexe la Regulamentul de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație

Anexa 1 - Fişa pentru încrierea la examenul de diplomă în învăţământul superior

Anexa 1 - Fişa pentru încrierea la examenul de disertaţie în învăţământul superior

Anexa 2 - Declaraţie pe propria răspundere a absolventului, din care rezultă că proiectul/lucrarea îi aparține, nu a mai fost niciodată prezentat/prezentată și nu este plagiat/plagiată

Anexa 3 - Acord privind transferul rezultatelor proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie

Anexa 4 - Referatul de evaluare a proiectului de diplomă/lucrării de disertație completat de către conducătorul ştiinţific

Anexa 5 - Declaraţie pe propria răspundere a absolventului privind luarea la cunoştinţă şi acceptarea prevederilor din Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare în anul universitar 2019-2020, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 87 din 21 mai 2020

Anexa 6 - Template proiect de diplomă / lucrare de disertaţie