Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Comisia pentru activitate didactică și asigurarea calității

1. Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei (Președinte)
2. Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
3. Prof. dr. ing. Marian Barbu
4. Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
5. Conf. dr. ing. Ion Voncilă
6. Stratulat - Diaconu Adriana (Studentă)

Comisia pentru cercetare științifică și informatizare

1. Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu (Președinte)
2. Conf. dr. ing. Daniela Cernega
3. Ş.l. dr. ing. Anisia Luiza Culea-Florescu
4. Ş.l. dr. ing. Simona Moldovanu
5. Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
6. Lupoae Dana – Andreea (Studentă)

Comisia pentru parteneriat cu studenţii şi promovarea imaginii facultăţii

1. Conf. dr. ing. Răzvan Şolea (Președinte)
2. Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş
3. Ş.l. dr. ing. Anisia Luiza Culea-Florescu
4. Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
5. Ş.l. dr. ing. Diana Ştefănescu
6. Luca Irina Rozalia (Studentă)

Comisia pentru management şi reglementare

1. Prof. dr. ing. Marian Barbu (Preşedinte)
2. Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
3. Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
4. Conf. dr. ing. Ion Voncilă
5. Niculcea Adrian Valentin (Student)