Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Misiune

Scurt istoric