Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În domeniul Inginerie Electronică organizam cursuri pentru ciclul II de masterat în specializarea Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia și Sisteme Electronice Avansate, învățământ la zi cu durata de 2 ani.

Specializarea Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015

Specializarea Sisteme Electronice Avansate

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Sisteme Electronice Avansate:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015