Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică oferă posibilitatea continuării pregătirii profesionale, după finalizarea studiilor universitare de licentă, prin forme specifice:

- studii academice de masterat;
- studii postuniversitare de specializare;
- studii de doctorat;
- cursuri de perfecționare postuniversitară, de formare continuă și conversie profesională.

Absolvenții cu rezultate foarte bune sunt solicitați să se integreze în colectivele din:
- companii și societati comerciale romanești sau din străinătate;
- institute de cercetare angajate în rezolvarea unor tematici prioritare, pe plan national și european;
- agenții și diverse organisme ale Comunității Europene.

Absolvenții cu pregătire profesională deosebită pot opta pentru o carieră didactică, în cadrul corpului profesoral din Universitatea Dunărea de Jos, din Galați.

Specializari invatamant de licenta (4 ani)

Masterat (2 ani)

Doctorat (3 ani)