Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Anul 2020 este un an cu însemnătate deosebită pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Astfel, avem în viața facultății o triplă aniversare: 30 de ani de la începutul specializărilor de ingineri în Automatică, Inginerie Electrică și Electronică, 20 de ani de la începutul specializării de Calculatoare și 10 ani de la apariția facultății, cu denumirea actuală, stabilită prin Hotărârea de Guvern Nr. 631/30.06.2010.

Istoria domeniilor de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, începe încă din anii ’60 ai secolului trecut, când disciplinele de profil, multe înglobate și în programele de studii actuale ale facultății, erau susținute la specializările inginerești care intrau în structura universității gălățene. În anii ce au urmat s-a reușit coagularea unui număr important de cadre didactice aferente acestor domenii ce se cristalizau treptat. Acest lucru s-a realizat în jurul personalităților excepționale ale domnilor profesori Emil Ceangă, Severin Bumbaru și Dumitru Călueanu. Astfel, valoarea resursei umane și contextul istoric au permis ca, începând cu anul 1990, să se înființeze Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, în cadrul căreia s-au regăsit noi specializări în domeniile Automatică, Inginerie Electrică și Electronică. Evoluția tehnologică accentuată s-a transpus în universitatea gălățeană prin înființarea, începând cu anul 2000, a specializării de Calculatoare și prin înființarea, în 2002, a Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, în care se regăseau toate domeniile existente și la momentul actual în facultate. În final, în anul 2010, la data de 30 iunie, se consfințește apariția Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.  

Aceste repere istorice au fost însoțite de o evoluție continuă. Merită remarcat, în acest context, faptul că s-a reușit definirea și perfecționarea unei oferte educaționale care răspunde cerințelor transmise de piața muncii și în conformitate cu standardele de specialitate naționale și internaționale, ofertă care dă posibilitatea studenților noștri să realizeze, dacă doresc, ciclul complet de studii universitare, la nivel de licență, masterat și doctorat în cadrul facultății. Întărirea colaborării cu agenții economici, dezvoltarea permanentă a cercetării, organizarea de manifestări științifice recunoscute la nivel internațional sau îmbunătățirea vizibilității facultății pe plan național și internațional au constituit și constituie obiective majore din misiunea academică și socială a facultății.

La ceas aniversar, gândul nostru de recunoștință se îndreaptă către cei care au inițiat sau contribuit la crearea și dezvoltarea școlilor academice de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Eforturile Domniilor lor nu vor fi uitate de generația actuală și de cele ce vor urma în facultate. Respectuoasă memorie va fi păstrată pentru cei care nu se mai află printre noi: Dl. prof. Emil Ceangă, Dl. prof. Severin Bumbaru, Dl. prof. Constantin Cruceru, Dl. prof. Dumitru Călueanu, Dl. prof. Ghiorghe Pușcașu, Dl. prof. Viorel Dugan.

În același timp, trebuie menționat întregul format din corpul profesoral, studenți și personalul auxiliar, care constituie familia facultății noastre. Prin munca asiduă și sacrificiile acestora s-a reușit consolidarea domeniilor existente, astfel încât facultatea noastră să aibă, la acest moment, un loc bine definit și recunoscut în învățământul de profil, la nivel național.

Suntem convinși că Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică va continua evoluția începută acum peste 50 de ani, rămânând un promotor al tehnologiei viitorului, și sperăm ca noile generații de profesori și studenți să fie la înălțimea predecesorilor.

 

În numele colectivului Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică,

Decan, prof. dr. ing. Marian Barbu