Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În perioada 01 –07 iulie 2024 va avea loc sesiunea suplimentară de restanţe pentru studenţii din anii terminali, studii universitare de licență și masterat, cu următoarele precizări:

  • Studenții pot susține maxim 2 examene
  • Înscrierea la examen se va face pe baza completării formularului electronic pus la dispoziție de DECANAT, în perioada 25.06.2024 – 26.06.2024
  • Studenții vor prezenta la examen carnetul de note si dovada plății taxelor de examinare pentru credite restante
  • Examenele se susţin în zile şi locaţii stabilite de comun acord cu cadrele didactice titulare.

Formular înscriere: https://forms.gle/BqWKjBN8a7Gg5oFQ8