Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Luni, 01 iulie 2024, ora 14:00, în sala Y 104, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără din lista finală.

Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie).

Update: 2024-06-28 11:45