Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În cadrul şedinţei din 20 martie 2024, Consiliul Facultăţii ACIEE a aprobat propunerea de organizare a  unei sesiuni suplimentare de restanțe pentru toți studenții facultății, în perioada 08 – 19 aprilie 2024 (săptămânile 7 și 8 din semestrul II al anului universitar 2023-2024). Participarea studenților la această sesiune se va face cu acordul cadrului didactic, programarea examenelor stabilindu-se de comun acord.