Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Luni, 05 februarie 2024, ora 13:00, în sala Y 104, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără din lista finală.

Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie).