Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ministerul Familiei Tineretului și Egalității de Șanse denumit în continuare MFTES, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanțelor studențești, organizează tabere, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.

Studenții care pot beneficia de locuri într-o tabără studențească trebuie să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență sau masterat, forma de învățământ cu frecvență și să aibă vârsta de până în 35 de ani.

Metodologia privind organizarea taberelor studențești, numărul de locuri, calendarul și criteriile pot fi regăsite la secțiunea Tabere studentesti.

Termenul de depunere a cererilor pentru ocuparea unui loc este 22 ianuarie 2024.