Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, prin Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației și în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și Colegiul Național A.I. Cuza din Galați organizează un Atelier de lucru și de dezbatere cu privire la impactul și potențialul tehnologiei pentru procesele didactice de predare - învățare din învățământul universitar, preuniversitar și de formare continuă a adulților.

Atelierul va fi cu prezență fizică, va avea loc în data de vineri 24 noiembrie 2023 la sediul Facultății din Strada Științei nr. 2, Corp Y, sala Y105. La Atelier vor putea participa cadre didactice din învațământul universitar și preuniversitar precum și formatori din companii sau din organizații cu scop educațional.