Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză
Conform Hot. CF. nr.13/03.05.2023, sustinerea restantelor din sesiunea organizata in perioada 03 - 25 iunie 20232 se va face doar pe baza de cerere. 
Inscrierea se va realiza online utilizand formularul https://forms... pana pe data de 14 Mai 2023!