Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Societatea URSUS BREWIERIES SA acordă și anul acesta un număr de burse de studiu dedicate studenților Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din anul II și III din cadrul programelor de studiu nivel licență și studenților din anul I, programe de studiu nivel de masterat din cadrul Campaniei Student pentru Comunitate.

Prin această competiție se încurajează mediul academic și studenții să obțină rezultate performante și să se implice activ în viața comunității locale. Se vor acorda două burse, fiecare în valoare de 400 lei/lună în perioada Noiembrie 2022 - Iulie 2023.

Competiția de acordare a Burselor URSUS pentru anul universitar 2022 - 2023 se desfășoară după următorul calendar:

- 18-25 ianuarie 2023 – înscrierea candidaților;

- 26 ianuarie 2023 – evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor;

- 27 ianuarie 2023 – depunerea contestațiilor;

- 30 ianuarie 2023 – soluționarea contestațiilor;

- 31 ianuarie 2023 – afișarea rezultatelor finale.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii candidaților pentru bursa nominală URSUS se va face la Secretariatul Facultății.

 

Documente:

Cerere bursă URSUS

Declarație GDPR

Ghid burse URSUS

Hotărârea Consiliului Facultății nr. 2 din 18 ianuarie 2023