Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Vă informăm că anul universitar 2022/2023 începe în data de 03.10.2022, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 94/22.02.2022, art. 1, Anexa 1.

Înscrierea studenților în anul universitar 2022/2023 se face în perioada 26.09.2022 – 07.10.2022, indiferent de anul de studiu.

Studenții trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultății pentru a identifica domeniul/programul de studii, grupa și subgrupa din care fac parte și forma de finanțare, date necesare pentru următorii pași ai procedurii de înscriere în anul universitar 2022/2023.

Studenții se pot înscrie în anul universitar:

 • fizic la sediul facultății, unde vor completa formularele existente la facultate;
 • on-line, documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultății https://aciee.ugal.ro/ și trasmise prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru încasarea taxelor la forma de învățământ: cu frecvență, studenții plătesc taxele în perioada 26.09.2022 – 14.10.2022 astfel:

- taxa de înmatriculare în anul I, pentru studenții de la forma de finanțare buget, în cuantum de 100 lei;
- taxa de școlarizare, pentru studenții de la forma de finanțare cu taxă, tranşa I - 50%, conform contractului de studii.

Punctele de încasare a taxelor:

 1. Numerar și POS:
  - corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);
  - corpul D din str. Domnească nr. 111;
  - corpul I, sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr.
  59-61;
 2. POS:
  - la sediul facultăților: MF (Corp MG, str. Eroilor nr. 34), ACIEE, DSA;

 

Documentele necesare studenților în vederea achitării taxelor la casierie

 • carte de identitate sau paşaport;
 • un exemplar al contractului de studii/actului adițional înregistrat la secretariatul facultății unde este înmatriculat;
 • bon eliberat de secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2022-2023, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenții care au taxa de studii diferită de cea standard).

 

Coordonate pentru achitarea taxei on-line

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXXdeschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa în mod obligatoriu: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (zi, ID sau FR), taxă de școlarizare.

 

Program înscrieri la sediul facultații

 • 26.09.2022 – 30.09.2022  orele  8.30 – 15.30
 • 01.10.2022 – 02.10.2022  orele  9.00 – 15.00
 • 03.10.2022 – 06.10.2022  orele  8.30 – 15.30
 • 07.10.2022                          orele  9.00 – 15.00

 

Graficul pentru cazarea studenților

 • În intervalul 26.09.2022 – 27.09.2022 – cazare studenţi din anul I licență;
 • În intervalul 27.09.2022 – 28.09.2022 – cazare studenţi cu precazare confirmată;
 • În intervalul 28.09.2022 – 29.09.2022 – cazare studenţi din anul I masterat;
 • pe 30.09.2022 – cazare studenţi repetenţi / exmatriculaţi / fără precazare / an complementar.

 

Cazarea studenților străini din anul I și an pregătitor se va face în intervalul 26.09.2022 – 30.09.2022

Program cazări: luni – joi 09:00 – 16:00, vineri 09:00 – 13:00

 

Notă:

Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2022/2023 şi au achitat taxa de înmatriculare sau taxa de școlarizare.   

Studenții din anii II, III, IV își păstrează calitatea de student NUMAI dacă au parcurs integral procedura obligatorie de înscriere: au completat Fișa de înscriere și Actul adițional pentru anul universitar 2022-2023 și au achitat prima tranșă din taxa de școlarizare (pentru studenții cu taxă).

 

Documente înscriere

Cerere de înscriere pentru toți anii 2022

Contract de studii licenta anul I + anexă

Contract de studii mastert anul I + anexă

Act aditional licență anii II, III și IV

Act aditional masterat anul II

Act aditional licență an complementar

Act aditional masterat an complementar

 

Proceduri înscriere

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2022_2023, forma de învăţământ cu frecvenţă

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 20222023, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă

Procedura privind înscrierea în anii II-VI a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 20222023, forma de învăţământ cu frecvenţă

Procedura privind înscrierea în anii II-VI a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 20222023, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă