Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Dragi studenți, stimați colegi,

Vă invităm să participați la festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022 care va avea loc Luni, 𝟰 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭, care se va desfășura conform programului următor:

  1. Deschidere cu prezență fizică (față în față) numai cu Anul I – IETTI - luni, 4.10.2021, între orele 11:00 - 12:00, Sala D02, din Campusul Științei, corp D, parter.
  2. Domeniul IETTI (EA si SEA) (anii II-IV si SEA anii I-II) Luni, 04.10.2021, ora 12.00 - Deschidere ONLINE

Nume grup TEAMS: IETTI-2021-2022
Cod Teams: easnx5z
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8AvEW8v3WmTivXPtgHf4HJrMCXA8hZeV1MZ6_aRAwmM1%40thread.tacv2/1633115001103?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%228221ff4f-dea0-417b-bbbc-30e8b7678049%22%7d 

  1. Domeniul Ingineria sistemelor (toți anii) - luni, 04.10.2021, ora 11.00 - Deschidere ONLINE

Nume grup TEAMS: ACIEE_AIA+SICA_ÎNTÂLNIRI_ANUL_UNIVERSITAR_2021_2022
Cod Teams: 3u5qy5n
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amBpkbf7HkhZTlBPoxG_h5YQfxvKrEdiKSn5W4jwX2KE1%40thread.tacv2/1633110582102?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%228221ff4f-dea0-417b-bbbc-30e8b7678049%22%7d 

  1. Domeniul Inginerie Electrică (toți anii) - luni, 04.10.2021, ora 11.30 - Deschidere ONLINE

Nume grup TEAMS: ACIEE_IE+IEC+UEESR_ÎNTÂLNIRI_ANUL_UNIVERSITAR_2021_2022
Cod Teams: l3a1o9s
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3av1BdGop6B0q24QhQ06QtzBHnmZ8xmGq3TwGPkjnPsT81%40thread.tacv2/1633109981463?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%228221ff4f-dea0-417b-bbbc-30e8b7678049%22%7d 

  1. CTI - Calculatoare și Tehnologia Informației (toți anii) - luni 04.10.2021 ora 12 - Deschidere ONLINE

Nume grup TEAMS: Studenți CTI / TIA - 2021/2022
Cod Teams: owzev92
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afQLSrfD9ISJgALGVDUxA2hyYOGpvp6XtUdN2ubVnsco1%40thread.tacv2/1633103257199?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%228221ff4f-dea0-417b-bbbc-30e8b7678049%22%7d 

  1. TIA - Tehnologii informatice avansate (toți anii) - luni 04.10.2021 ora 12 - Deschidere ONLINE

Nume grup TEAMS: Studenți CTI / TIA - 2021/2022
Cod Teams: owzev92
Link Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afQLSrfD9ISJgALGVDUxA2hyYOGpvp6XtUdN2ubVnsco1%40thread.tacv2/1633103257199?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%228221ff4f-dea0-417b-bbbc-30e8b7678049%22%7d