Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Vă informăm că anul universitar 2021/2022 începe în data de 04.10.2021, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 75/26.02.2021, art. 3, Anexa 3.

Înscrierea studenților în anul universitar 2021/2022 se face în perioada 30.09.2021 – 08.10.2021, indiferent de anul de studiu.

Studenții trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultății pentru a identifica domeniul/programul de studii, grupa și subgrupa din care fac parte și forma de finanțare, date necesare pentru următorii pași ai procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.

Studenții se pot înscrie în anul universitar fizic la sediul facultății sau on-line, documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultății www.aciee.ugal.ro.

Studenții care se înscriu on-line, completează și semnează Fișa de înscriere și Contractul de studii/Actul adițional pentru anul universitar 2021/2022, descărcate de pe pagina web a facultății și transmit formularele în format pdf, prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenții care se înscriu fizic la sediul facultății, vor completa formularele existente la facultate.

După completarea Fișei de înscriere și a Actului adițional pentru anul universitar 2021/2022, studenții cu taxă achită tranşa I (50% din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021/2022).

Taxele de studii se achită până la data de 15.10.2021, la sediile indicate mai jos sau on-line, după cum urmează:

 • POS la sediul facultăţii noastre;
 • numerar sau POS la sediul universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter);

 

Documentele necesare studenților în vederea achitării taxelor la casierie

 • carte de identitate sau paşaport;
 • un exemplar al actului adițional înregistrat la secretariat/adeverință de student;
 • bon eliberat de secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2021-2022, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenții care au taxa de studii diferită de cea standard)

 

Coordonate pentru achitarea taxei on-line

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXXdeschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa în mod obligatoriu: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (zi, ID sau FR), taxă de școlarizare.

 

Program înscrieri la sediul facultații

 • 30.09.2021 – 01.10.2021  orele  8.30 – 15.30
 • 02.10.2021 – 03.10.2021  orele  9.00 – 15.00
 • 04.10.2021 – 07.10.2021  orele  8.30 – 15.30
 • 08.10.2021                          orele  9.00 – 15.00

 

Graficul pentru cazarea studenților

 • 01.10.2021 – 02.10.2021 – studenți anul I (studii universitare de licență);
 • 02.10.2021 – 03.10.2021 – studenți care au precazare confirmată;
 • 01.10.2021 – 04.10.2021 – studenți străini anul I;
 • 01.10.2021 – 04.10.2021 – studenți din anul pregătitor în căminul H;
 • 03.10.2021 – 04.10.2021 – studenți anul (studii universitare de master);
 • 04.10.2021 – studenți care repetă anul universitar, reînmatriculați, studenți fără precazare, studenți din anii complementari.

 

Notă: Studenții din anii II, III, IV își păstrează calitatea de student NUMAI dacă au parcurs integral procedura obligatorie de înscriere: au completat Fișa de înscriere și Actul adițional pentru anul universitar 2021-2022 și au achitat prima tranșă din taxa de școlarizare.

 

Documente înscriere

Fișă de înscriere pentru toți anii 2021

Contract de studii licenta anul I + anexă

Contract de studii mastert anul I + anexă

Act aditional licență anii II, III și IV

Act aditional masterat anul II

Act aditional licență an complementar

Act aditional masterat an complementar