Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Listele cu evaluarea studenților de la sfârșitul anului universitar 2020-2021 pot fi consultate mai jos.

Termen de contestatie 01.10.2021, ora 14.00

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Automatică şi informatică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Inginerie electrică

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Inginerie electrică și calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Electronică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Sisteme informatice de conducere avansată

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Tehnologii şi aplicaţii informatice

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Sisteme electronice avansate

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Automatică şi informatică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Inginerie electrică

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Inginerie electrică și calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Electronică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Automatică şi informatică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Electromecanică

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Inginerie electrică și calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Electronică aplicată