Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează, în premieră, de la 1 septembrie 2021, admitere pentru programul de studii de licență „Rețele și software de telecomunicații”, din cadrul domeniului inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.

Programul de studii Rețele și software de telecomunicații asigură formarea de competenţe şi deprinderi pentru proiectarea, exploatarea şi integrarea de sisteme de comunicaţie bazate pe reţele hardware și software, precum şi software specializat pentru gestiunea serviciilor în reţele de comunicaţii.

Disciplinele de domeniu și de specialitate acoperă: Informatică aplicată; Structuri de date și algoritmi; Arhitecturi și protocoale de comunicații; Tehnologii de programare în Internet; Reţele de calculatoare; Comunicaţii analogice şi digitale; Comunicaţii de date; Rețele de comunicații mobile; Radiocomunicații; Sisteme de operare pentru platforme mobile; Software pentru securitatea datelor; Inginerie software pentru comunicații.

Te aşteptăm să te înscrii şi tu în perioada 1-10 Septembrie 2021 la programul de studii de inginerie Rețele și software de telecomunicații, foarte atractiv și căutat în piaţa muncii din prezent și din viitor, locală, națională și Europeană.