Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Joi, 29 iulie 2021, ora 12,00, în sala Y 606, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără din lista de selecție.

Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie).

Repartizarea finală a locurilor în taberele studențești și distribuirea lor pe facultăți o găsiți în secțiunea Tabere studențești