Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Conform  art. 32 din Regulamentul Activităţii Universitare a Studenţilor

“Studentul din anul terminal care nu şi-a îndeplinit obligaţiile din planul de învăţământ şi are maximum 30 credite nepromovate în anul terminal va putea fi înmatriculat pentru parcurgerea anului complementar, la cerere.

Prin anul complementar (prelungirea duratei de şcolarizare) se oferă posibilitatea obţinerii creditelor nepromovate şi încheierii situaţiei şcolare, fără a fi declarat repetent.

Studentul înmatriculat în anul complementar va plăti taxă de şcolarizare proporţională cu numărul total de credite restante, nu va fi repartizat într-o formație de studiu și nu va fi raportat ca student fizic în statisticile pentru finanțare. Înmatricularea se face pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire cu încă un an.

Înmatricularea studenţilor în anul complementar se face cu recunoaşterea studiilor efectuate anterior.”

Valoarea taxei  = 53 lei  X  nr. total de credite restante

Menţionăm că studenţii înscrişi în anul complementar nu vor achita şi examenele restante din anii anteriori.

Studenţii din anul complementar trebuie urmeze procedura de înscriere în anul universitar 2020-2021 și să plătească taxa de școlarizare.

           

Cererile se depun la secretariatul facultăţii până la data de 15 septembrie 2020.