Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

A fost afisată programarea examenelor restante în sesiunea 11-24 iulie.