Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu Regulamentul Activitaţii Universitare a Studenţilor, criteriile şi standardele privintoare la finalizarea anului universitar curent pentru studenţi la studiile universitare de LICENŢĂ sunt:

Pentru un student din anul I:

 • Promovare în anul II dacă are toate creditele promovate;
 • Înscriere în anul II dacă are cel puţin 40 credite promovate;
 • Repetent în anul I, cu plata taxei, dacă are 39 credite sau mai puţin promovate.

 Pentru un student din anul II:

 • Promovare în anul III dacă are toate creditele promovate;
 • Înscriere în anul III dacă are cel puţin 80 credite promovate din anul curent şi anul anterior;
 • Repetent în anul II, cu plata taxei, dacă are 79 credite sau mai puţin din anul curent şi anul anterior.

 Pentru un student din anul III:

 • Promovare în anul IV dacă are toate creditele promovate;
 • Înscriere în anul IV dacă are cel puţin 120 credite promovate din anul curent şi anul anterior;
 • Repetent în anul III, cu plata taxei, dacă are 119 credite sau mai puţin din anul curent şi anul anterior.

 Pentru un student din an terminal (IV):

 • Absolvent, dacă are toate creditele promovate;
 • Dacă are credite restante: susţinerea cu plată a examenelor restante în sesiunea de toamnă. În caz de nepromovare integrală repetent în anul terminal, cu plata taxei sau prelungirea duratei de şcolarizare prin parcurgerea unui an complementar, cu plata taxei.

  

În conformitate cu Regulamentul Activitaţii Universitare a Studenţilor, criteriile şi standardele privintoare la finalizarea anului universitar curent pentru studenţi la studiile universitare de MASTERAT sunt:

Pentru un student din anul I:

 • Promovare în anul II dacă are toate creditele promovate;
 • Înscriere în anul II dacă are cel puţin 30 credite promovate;
 • Repetent în anul I, cu plata taxei, dacă are 29 credite sau mai puţin promovate.

Pentru un student din an terminal (II):

 • Absolvent, dacă are toate creditele promovate;
 • Dacă are credite restante: susţinerea cu plată a examenelor restante în sesiunea de toamnă. În caz de nepromovare integrală repetent în anul terminal, cu plata taxei sau prelungirea duratei de şcolarizare prin parcurgerea unui an complementar, cu plata taxei.