Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Atragem atenţia tuturor celor interesaţi că în anul 2022, Admiterea la programele de master din Facultatea ACIEE se va desfăşura în două sesiuni: Iulie şi Septembrie.

Dacă vrei să îţi continui studiile în facultatea noastră sau dacă doreşti să îţi completezi studiile în unul din domeniile de vârf promovate în facultatea noastră, ai la dispoziţie programe de master în următoarele domenii:

  • Ingineria Sistemelor (programul Sisteme informatice de conducere avansată);
  • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (programul Tehnologii informatice avansate);
  • Inginerie Electrică (programele: Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile şi Electronică de putere și sisteme avansate de conversie);
  • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (programul Sisteme electronice avansate).

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind programele de studii la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/masterat

Facultatea noastră oferă posibilitatea de a urma studii de doctorat în domeniile:

  • Ingineria Sistemelor;
  • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei;
  • Inginerie Electrică.

Detalii privind admiterea la doctorat găseşti la adresa: https://admitere.ugal.ro/doctorat/sesiunea-iulie

Calendarul privind prelungirea concursului de admitere din sesiunea SEPTEMBRIE 2021 pentru Ciclul II - studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență:

06 - 24 septembrie 2021, ora 14:00 înscrieri online
9-11, 13-17, 20-24 septembrie 2021, ora 14:00 înscrieri la centrele special amenajate Y106
27 septembrie 2021 desfășurarea probelor de concurs
28 - 29 septembrie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
29 septembrie 2021, ora 15:00 depunerea diplomelor de licență în original
29 septembrie 2021 afișarea listelor finale

Rezultate dmitere licență Sesiunea Septembrie 2021 - Etapa 1

Termenul limită de depunere a diplomelor de bacalaureat în original este 18 septembrie, ora 1200