Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pentru Sesiunea Septembrie 2023 Facultatea noastră oferă următoarele locuri la concurs (Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă):

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență BUGET Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă Cifra de școlari-zare pentru studii CPV TOTAL Locuri libere
Locuri libere la buget din care: pt. romi Locuri libere la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri libere la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13=4+8+ 9+10+12
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații 0 0 0 2 27 0 29
Electronică aplicată
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 3 0 0 4 33 0 40
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 0 0 0 0 4 0 4
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 1 1 1 1 12 0 15
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 1 1 0 0 1 0 2
TOTAL 5 2 1 7 77 0 90

 

Calendarul Sesiunii Septembrie 2023 este:

1 - 10 septembrie 2023 înscrieri online
4 - 10 septembrie 2023 înscrieri online și la centrele special amenajate
11 - 12 septembrie 2023 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
13 - 14 septembrie 2023 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
14 - 18 septembrie 2023 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 18 septembrie, ora 1200 )
19 septembrie 2023 afișarea listelor finale
26 septembrie 2023 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2023/2024

 

Mai multe detalii privind oferta facultății noastre găsiți la: https://aciee.ugal.ro/admitere/licenta.