Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pentru Sesiunea Septembrie 2023 Facultatea noastră oferă următoarele locuri la concurs (Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă):

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master BUGET Locuri la taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV TOTAL
Locuri la buget din care: pt. romi Locuri la buget cu bursă pentru RDP Locuri la buget fără bursă pentru RDP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+6 +7+8+9
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 4 0 1 2 14 2 23
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 15 0 1 2 10 2 30
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 14 0 0 3 12 1 30
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 6 0 0 2 11 2 21
TOTAL 39 0 2 9 47 7

104

 

Calendarul Sesiunii Septembrie 2023 este:

11 - 16 septembrie 2023 înscrieri online și la centrele special amenajate
17 - 18 septembrie 2023 desfășurarea probelor de concurs
19 - 20 septembrie 2023 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
21 - 22 septembrie 2023 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere diplome - 22 septembrie, ora 1200);
22 septembrie 2023 afișarea listelor finale
26 septembrie 2023 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2023/2024

 

Mai multe detalii privind oferta facultății noastre găsiți la: https://aciee.ugal.ro/admitere/masterat.