Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pentru Sesiunea Septembrie 2022 Facultatea noastră oferă următoarele locuri la concurs (Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă):

Nr. crt. Facultatea Domeniul de master Programul de studii universitare de master BUGET Locuri la taxă Cifra de școlarizare pentru studii CPV TOTAL
Locuri la buget din care: pt. romi Locuri la buget pentru RDP Locuri la buget fără bursă pentru RDP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4+6 +7+8+9
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 1 0 0 1 8 2 12
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Sisteme electronice avansate 5 0 0 2 13 2 22
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate 9 0 0 1 9 1 20
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată 6 0 0 2 13 2 23
TOTAL 21 0 0 6 43 7 77

 

Calendarul Sesiunii Septembrie 2022 este:

5 - 16 septembrie 2022 înscrieri online
5 - 10, 12 - 16 septembrie 2022 înscrieri la centrul special amenajat (Corp Y, Etajul 1)
17 - 18 septembrie 2022 desfășurarea probelor de concurs (*doar pentru masteratul Tehnologii informatice avansate)
19 - 20 septembrie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
21 - 22 septembrie 2022 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere diplome - 22 septembrie, ora 1200);
23 septembrie 2022 afișarea listelor finale
26 septembrie 2022 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

 

Mai multe detalii privind oferta facultății noastre găsiți la: https://aciee.ugal.ro/admitere/masterat.