Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pentru Sesiunea Septembrie 2022 Facultatea noastră oferă următoarele locuri la concurs (Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă):

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență BUGET Locuri libere la taxă Locuri libere studii CPV TOTAL Locuri libere
Locuri libere la buget din care: pt. romi Locuri libere la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri libere la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13=4+8+ 9+10+12
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații 0 0 0 2 14 1 17
Electronică aplicată
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 2 0 0 2 21 1 26
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 4 1 0 2 6 0 12
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 0 0 0 1 4 0 5
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 0 0 0 1 6 1 8
TOTAL 6 1 0 8 51 3 68

 

Calendarul Sesiunii Septembrie 2022 este:

1 - 11 septembrie 2022 înscrieri online
5 - 11 septembrie 2022 înscrieri la centrul special amenajat (Corp Y, Etaj 1)
14 - 15 septembrie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
15 - 18 septembrie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 18 septembrie, ora 1200)
19 septembrie 2022 afișarea listelor finale
26 septembrie 2022 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

 

Mai multe detalii privind oferta facultății noastre găsiți la: https://aciee.ugal.ro/admitere/licenta.