Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Rezultate dmitere licență Sesiunea Septembrie 2021 - Etapa 1

Termenul limită de depunere a diplomelor de bacalaureat în original este 18 septembrie, ora 1200