Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, prin Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației anunță desfășurarea on-line a Conferinței Finale a proiectului  Erasmus+ KA2 DIGI@TER  în data de 26 noiembrie 2020, începând cu ora 10.

Proiectul european "Digital Territories" - DIGI@TER a fost realizat de un consorțiu de instituții educaționale din cinci țări europene: Franța (coordonator), Belgia, Germania, Portugalia și Romania, prin Universitatea "Dunarea de Jos". 

Conferința Finală va constitui un prilej de analiză și prezentare a implementării proiectului, prin intermediul organizării de ateliere interactive cu următoarele subiecte:

  1. Abordări pedagogice care permit tinerilor să dobândească abilitățile esențiale de pregătire pentru viitoarea lor viață profesională.
  2. Metodologii de creare și dezvoltare a unui curs de formare profesională atractiv și eficient. Care sunt criteriile pe care se vor face recrutările de mâine. Cum se ajustează conținutul cursurilor la așteptările angajatorilor.
  3. Teritoriu de învățare - modalități de favorizare a inserției sociale și profesionale a tinerilor, actori implicați, suport, rezultate așteptate.

Atelierele Conferinței vor sublinia obiectivul principal al proiectului DIGI@TER, acela de a oferi persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, în special celor care nu dețin o diplomă sau care au abandonat școala, posibilitatea de a-și găsi de muncă în domeniul digital sau într-un domeniu care necesită competențe digitale corespunzătoare nivelurilor 3 și 4 din Cadrul European al Calificărilor (EQF).

Rezultatele cercetării pieței muncii au stat la baza elaborării unei metodologii  prin care, în cadrul unei regiuni europene, se determină o rețea de companii și entități din mediul educațional care colaborează pentru a identifica și apoi a dezvolta nivelul de calificare angajaților și a persoanelor care caută un loc de muncă. Scopul rețelei este de a activa un model pedagogic și social prin promovarea educației pentru dezvoltarea competențele transversale și digitale ca suport pentru a crește șansele de angajare. Modelul propune acțiuni și servicii de formare a profesională care combină dezvoltarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice de aplicare a acestora.

În cadrul proiectului, la Universitatea Dunărea de Jos prin  Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației au fost elaborate cursuri aplicative având drept scop fie dezvoltarea competențelor digitale ale publicului larg, fie sporirea nivelului de eficiență profesională a persoanelor care utilizează medii de lucru și de comunicare digitale în activitatea curentă. Cursurile intitulate Internet - comunicare și căutare de informații și E-servicii și protecția informațiilor în mediul digital au fost incluse în oferta de perfecționare și formare profesională a Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic de la Universitate.

Proiectul DIGI@TER, prin rezultatele obținute completează seria celor 9 proiecte europene de dezvoltare-cercetare educațională care au fost realizate în ultimii ani sau sunt în curs de implementare la Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației al Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică: SkillsUp, ilab2, Tecrino, Explain, Certivet, PVTrainer, ProBm2, EntreNet.

Înscrierea se poate face online prin completarea formularului: https://forms.gle/PkwsLk6e4Hi5Ps2B8. Vă rugăm să indicați atelierul la care doriți să participați. Termen limită 24 noiembrie 2020.