Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În sesiunea de iarna 2021 se va putea susține examenul de credite restante la disciplina ICD (Interfețe și Comunicații de Date - anul 3) în data de 29.01.2021 la ora 16:00. Codul Teams este bbaotk2.