Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În cadrul concursului organizat de către Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul programului “Bursa URSUS – Student pentru Comunitate”, vor fi acordate 2 burse în valoare de 400 lei pe lună, timp de 9 luni (noiembrie 2020 – iulie 2021).

Secretatiatul facultății ACIEE va fi închis în perioada 23.12.2020 - 03.01.2021 (concediu de odihnă)

Au fost afișate programările examenelor din perioada 15 ianuarie - 07 februarie 2021.

Studenți  Programarea examenelor